Tên miền ngắn 6-7 chữ

Tên miền ngắn, đẹp chỉ có 6-7 chữ (ký tự). Tên miền dạng này thường được các nhãn hàng lớn chọn vì đẹp, hay, độc đáo.