Đề xuất giá

Đề xuất giá là bạn có quyền đưa ra mức giá bạn mong muốn mua được một tên miền trong MuaBanTenMien.com. Ví dụ, giá niêm yết tên miền CatBetong.com25 triệu đồng, bạn có thể đề xuất mức giá bạn muốn mua là 15 triệu đồng.

Làm thế nào để bạn đề xuất giá mua một tên miền đẹp?

Đề xuất giá tên miền đẹp

1. Bạn chọn tên miền đẹp muốn mua.
2. Trong ô: Giá bạn đề xuất, hãy nhập giá bạn muốn mua, ví dụ: 15.000.000 – Rồi bấm nút: Mua ngay.
3. Hệ thống sẽ đưa bạn đến trang Thanh toán.
4. Bạn nhập thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ nhắn tin hoặc gọi ngay lại cho bạn.
5. Nếu mức giá bạn đề xuất phù hợp, chúng tôi có thể bán ngay.
6. Chúng tôi và bạn cũng có thể bàn chi tiết hơn thông qua điện thoại, tin nhắn hoặc chat (zalo, FB messenger).

Dưới đây là các tên miền đẹp bạn có thể tham khảo:

HoaGiay.com

68.000.000 VND 61.200.000 VNDMua hàng

ThegioiMuBaohiem.com

39.000.000 VND 35.100.000 VNDMua hàng

DoGiare.com

68.000.000 VND 61.200.000 VNDMua hàng

SieuthiLopxe.com

39.000.000 VND 35.100.000 VNDMua hàng

DuocGia.com

39.000.000 VND 35.100.000 VNDMua hàng

XeNoi.com

68.000.000 VND 61.200.000 VNDMua hàng

SanphamSuckhoe.com

69.000.000 VND 62.100.000 VNDMua hàng

MaytapThethao.com

138.000.000 VND 124.200.000 VNDMua hàng

MayinVai.com

65.000.000 VND 58.500.000 VNDMua hàng

SuanhaGiare.com

68.000.000 VND 61.200.000 VNDMua hàng

SanNhansu.com

39.000.000 VND 35.100.000 VNDMua hàng

SieuthiXedien.com

38.000.000 VND 34.200.000 VNDMua hàng

AoMua.com

198.000.000 VND 178.200.000 VNDMua hàng

DichvuGiayphep.com

39.000.000 VND 35.100.000 VNDMua hàng

TuvanBaohiem.com

39.000.000 VND 35.100.000 VNDMua hàng

Manocanh.com

39.000.000 VND 35.100.000 VNDMua hàng

TrungtamDaotao.com

48.000.000 VND 43.200.000 VNDMua hàng

ThegioiKythuatso.com

63.000.000 VND 56.700.000 VNDMua hàng

DulichUc.com

98.000.000 VND 88.200.000 VNDMua hàng

ThucphamAnkieng.com

88.000.000 VND 79.200.000 VNDMua hàng

ThietbiQuang.com

65.000.000 VND 58.500.000 VNDMua hàng

MayinCu.com

68.000.000 VND 61.200.000 VNDMua hàng

Nhua.vn

68.000.000 VND 61.200.000 VNDMua hàng

GiaohangTainha.com

68.000.000 VND 61.200.000 VNDMua hàng

ThuocThuy.com

138.000.000 VND 124.200.000 VNDMua hàng

goidoan.com

98.000.000 VND 88.200.000 VNDMua hàng

DongphucAolop.com

68.000.000 VND 61.200.000 VNDMua hàng

Tinhviet.com

39.000.000 VND 35.100.000 VNDMua hàng

Hongnhung.com

58.000.000 VND 52.200.000 VNDMua hàng

Binhdep.com

68.000.000 VND 61.200.000 VNDMua hàng

CaoNhat.com

39.000.000 VND 35.100.000 VNDMua hàng

SucmanhTinhthan.com

56.000.000 VND 50.400.000 VNDMua hàng

SieuthiMatkinh.com

39.000.000 VND 35.100.000 VNDMua hàng

MuaVetau.com

55.000.000 VND 49.500.000 VNDMua hàng

VietFarm.com

68.000.000 VND 61.200.000 VNDMua hàng

MayCatchu.vn

55.000.000 VND 49.500.000 VNDMua hàng

DichvuTaigia.com

39.000.000 VND 35.100.000 VNDMua hàng

ThietkeCongtrinh.com

45.000.000 VND 40.500.000 VNDMua hàng

DienXanh.com

55.000.000 VND 49.500.000 VNDMua hàng

Xecau.com

58.000.000 VND 52.200.000 VNDMua hàng

CayViet.com

89.000.000 VND 80.100.000 VNDMua hàng

Tunhien.com

98.000.000 VND 88.200.000 VNDMua hàng

TriHoimieng.com

48.000.000 VND 43.200.000 VNDMua hàng

MuabanTenmien.com.vn

68.000.000 VND 61.200.000 VNDMua hàng

SieuthiBietthu.com

68.000.000 VND 61.200.000 VNDMua hàng

Quanthun.com

58.000.000 VND 52.200.000 VNDMua hàng

ThucphamSaigon.com

69.000.000 VND 62.100.000 VNDMua hàng

LaptopGiare.com

68.000.000 VND 61.200.000 VNDMua hàng

DathangOnline.com

65.000.000 VND 58.500.000 VNDMua hàng

XichduSat.com

39.000.000 VND 35.100.000 VNDMua hàng

pinduphong.com.vn

26.000.000 VND 23.400.000 VNDMua hàng

Mayva.com

55.000.000 VND 49.500.000 VNDMua hàng

MayTapthehinh.com

68.000.000 VND 61.200.000 VNDMua hàng

GiauNhat.com

39.000.000 VND 35.100.000 VNDMua hàng

GiaoThue.com

68.000.000 VND 61.200.000 VNDMua hàng

CanhoThue.com

39.000.000 VND 35.100.000 VNDMua hàng

PhongChay.com

69.000.000 VND 62.100.000 VNDMua hàng

InvaiNhanh.com

65.000.000 VND 58.500.000 VNDMua hàng

ThietbiVanphong.com

168.000.000 VND 151.200.000 VNDMua hàng

VietCao.com

49.000.000 VND 44.100.000 VNDMua hàng