Google thắng Microsoft để dành đăng ký tên miền phần mở rộng .docs

Google thắng Microsoft để dành đăng ký tên miền phần mở rộng .docs

Mới đây, Google đã đánh bại Microsoft trong việc giành quyền đăng ký tên miền với phần mở rộng .docs.

tên miền .docs

Tên miền .docs

Google Docs là một ứng dụng phục vụ xem, sửa tài liệu văn phòng của Google. Microsoft cũng có một dịch vụ Docs, đó là sự hợp tác với Facebook tại Docs.com từ tháng 4 năm 2010.

Nguồn: domainincite.com – Biên dịch: Đinh Hiền (MuaBanTenMien.com)