BanhmiNgon.com

68.000.000 VND
Giảm 30% cho 3 domain mỗi ngày. Mã: 2020

Mô tả

+ Bánh mì ngon – banhmingon.com
+ Ý nghĩa: Bánh mì ngon.
+ Tình trạng: Chưa được thiết kế Website.
+ Pagerank:
+ Ngành nghề: Sự ngắn gọn, rõ nghĩa, cũng như đánh thẳng vào thị trường ẩm thực đang phát triển mạnh mẽ với “bánh mì ngon”. Tên miền thích hợp cho các cửa hàng, chuỗi startup chuyên cung cấp bánh mì, bánh mì ngon, bánh mì cao cấp, kinh doanh bánh mì, chuỗi bánh mì, chuỗi bán bánh mì, chuỗi bánh mì ngon, cửa hàng bánh mì, bánh mì thịt.
+ Nhu cầu: Rất cần để quảng bá thương hiệu dễ dàng hơn.
Giảm 30% cho 3 domain mỗi ngày. Mã: 2020