BaoKhang.com

32.000.000 VND

 VND

BaoKhang.comBảo Khang là tên miền đẹp, ngắn gọn với chỉ 7 ký tự. Tên miền BaoKhang.com phù hợp các trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực thuốc, sức khỏe.

Mô tả

BaoKhang.comBảo Khang là tên miền đẹp, ngắn gọn với chỉ 8 ký tự. Tên miền BaoKhang.com phù hợp các trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực thuốc, sức khỏe.

Thông tin về tên miền đẹp BaoKhang.com

  • Năm đăng ký: 2006.
  • Độ đẹp: Đẹp.
  • Ý nghĩa: bảo khang (sức khỏe đáng quý).
  • Mức độ HOT: Ngành nhu cầu cực cao.
  • Mức độ cạnh tranh: cao.
  • Các đuôi (extension) khác: .vn, .com.vn đã được mua.
 VND