Building.com.vn

Building.com.vn

35.000.000 VND

Mô tả

+ Buiding – building.com.vn
+ Ý nghĩa: Building – xây dựng.
+ Tình trạng: Đã được xây dựng website đẹp, mạnh mẽ, được Google index tốt cũng như sở hữu từ khóa mạnh.
+ Pagerank: 5/10
+ Ngành nghề: Phù hợp với các doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng, kinh doanh xây dựng, sàn nhà, màn cửa, dịch vụ xây dựng, dịch vụ thiết kế, thiết kế nhà đẹp.
+ Mức độ: Rất Hot, sôi động nhất hiện nay.