ByVietnam.com

ByVietnam.com

5.000.000 VND

Mô tả

byvietnam.comBy Việt Nam là một tên miền HOT trong bối cảnh các sản phẩm và hàng hoá Việt được tôn vinh. Tên miền sẽ giúp các doanh nghiệp quảng bá hàng Việt, hàng Việt Nam chất lượng cao

Sau khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO (2007), bên cạnh những cơ hội, các doanh nghiệp trong nước đứng trước hàng loạt những thách thức mang tính sống còn, sản phẩm và hàng hoá Việt Nam ngày càng được nâng cao chất lượng, giá cả cạnh tranh. Việc người dân ưa chuộng sử dụng hàng Việt Nam chất lượng cao vài năm nay đã làm tiền đề cho các doanh nghiệp trong nước ngày càng phát triển. Để quảng bá nhiều hơn các sản phẩm và hàng hoá Việt Nam trên thị trường trực tuyến thì việc sở hữu tên miền đẹp sẽ là lợi thế to lớn. Byvietnam.com là một trong những vũ khí quan trọng để giúp các doanh nghiệp kinh doanh hàng Việt Nam có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Điều này tạo một tiền đề to lớn cho sự phát triển của hàng hoá và sản phẩm Việt Nam.

Thông tin domain:

  • Tuổi domain: 08/04/2007
  • Thuế: Mức giá chưa bao gồm VAT 10%.
  • Thời gian chuyển giao: Nhanh nhất 10 giây, chậm nhất 6 ngày.