ChapcanhThuonghieu.com

ChapcanhThuonghieu.com

19.000.000 VND

Mô tả

chapcanhthuonghieu.com – Chấp cánh thương hiệu ,một chương trình truyền hình thể hiện dưới dạng Game show thực hiện sứ mệnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ (SHTT) trên truyền hình.Tên miền này có thể dùng xây dựng website về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp,là trang tin tức dành cho những bạn quan tâm đến việc thành lập các website và làm giàu qua internet. Nơi cập nhật các thông tin công nghệ nổi bật và phần mềm mới…

Trong thế kỷ 21 khi việt nam đã trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO), muốn đưa đất nước phát triển lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững thì không thể không đặt trọng tâm vào vấn đề phát triển tài sản trí tuệ trong nền kinh tế tri thức.Bởi vậy website chapcanhthuonghieu.com cũng sẽ góp phần không nhỏ giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể nâng cao nhận thức của  về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và nâng cao khả năng cạnh tranh của cộng đồng các doanh nghiệp. Domain chapcanhthuonghieu.com như một cầu nối giữa các doanh nghiệp gần với nhau hơn , hợp tác và cùng phát triển …

Thông tin domain:

  •     Tuổi domain: 2007
  •     Thuế: Mức giá chưa bao gồm VAT 10%.
  •     Thời gian chuyển giao: Nhanh nhất 10 giây, chậm nhất 6 ngày.