ChuDep.com

ChuDep.com

45.000.000 VND

Mô tả

chudep.comchữ đẹp là tên miền ấn tượng , là nơi để mọi người có thể rèn luyện chữ viết cũng như rèn luyện  trí óc. Nét chữ cũng thể hiện cá tính của mỗi cá nhân, đằng sau chữ viết là những tố chất giúp chúng ta tự tin và thành công hơn trong cuộc sống.

Với tên miền chudep.com bạn có thể xây dựng một website điện tử kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm để luyện chữ đẹp, các bài tập để luyện chữ đẹp. Hoặc đó cũng có thể là một website tin tức để mọi người có thể cùng trao đổi cách luyện chữ đẹp, những tâm đắc trong việc rèn luyện chữ đẹp.

Hãy sở hữu và phát huy chudep.com để thành công hơn trong cuộc sống.

Thông tin domain:

  • Tuổi domain : 2007.
  • Thuế: Mức giá chưa bao gồm VAT 10%.
  • Thời gian chuyển giao: Nhanh nhất 10 giây, chậm nhất 6 ngày.