Cotloi.com

Cotloi.com

88.000.000 VND

Mô tả

cotloi.com – Cốt lõi là tên miền hay cho việc xây dựng website nói về giá trị cốt lõi của doanh nghiệp,giá trị thương hiệu  ,văn hóa doanh nghiệp ,giá trị cốt lõi..Tên miền đã được xây dựng thành website, có nhiều người truy cập ,được Google tìm kiếm khá và có vị trí tốt với những từ khóa hay được tìm kiếm như “cốt lõi doanh nghiệp“,”giá trị cốt lõi“.Website sẽ hỗ trợ rất tốt trong việc kinh doanh,quảng bá thương hiệu của công ty bạn.

Văn hóa doanh nghiệp được coi là một hệ thống các giá trị vật thể và phi vật thể. Các giá trị vật  thể như: văn phòng trụ sở, bảng biển hiệu, trang phục nhân viên. Dù khả năng nhận thức văn hóa doanh nghiệp ở bất kỳ mức độ nào thì tự bản thân các doanh nghiệp đều phải tạo dựng giá trị văn hóa vật thể ở các mức độ khác nhau, vì mọi DN đều tạo dựng không gian làm việc cho toàn thể người lao động. Tuy nhiên, các giá trị phi vật thể mới được coi là Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp : Đó chính là những giá trị quyết định phương cách tư duy và hành động của lãnh đạo và toàn thể nhân viên trong doanh nghiệp. Giá trị cốt lõi không phải là những hành động cụ thể, không được xác lập vì mục tiêu lợi nhuận cụ thể hay những lợi ích ngắn hạn của doanh nghiệp. Thậm chí, doanh nghiệp sẽ vẫn theo đuổi giá trị cốt lõi cả khi hoạt động của chính bản thân DN đã thay đổi.Từ đó, ta có thể thấy, Giá trị cốt lõi giúp cho quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp.Mặt khác xây dựng VHDN còn là một yêu cầu tất yếu của chính sách phát triển thương hiệu vì thông qua hình ảnh văn hóa doanh nghiệp sẽ góp phần quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp. Do đó công ty ,doanh nghiệp của bạn cần thiết phải xây dựng một website về Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp,văn hóa doanh nghiệp để tạo tiền đề cho việc phát triển hưng thịnh của doanh nghiệp. Domain cotloi.com rất xứng đáng cho doanh nghiệp của bạn đầu tư và phát triển kinh doanh.

Thông tin domain

  •     Tuổi domain: 05/06/2008.
  •     PageRank   :
  •     Tình trạng: Đã xây dựng web đẹp, được Google index tốt.
  •     Phương thức bàn giao: Bàn giao source code + database web + Push domain hoặc Cung cấp Authorization code.
  •     Thuế: Mức giá chưa bao gồm VAT 10%.
  •     Thời gian chuyển giao: Nhanh nhất 10 giây, chậm nhất 6 ngày.