DaugiaNhanh.com

DaugiaNhanh.com

39.000.000 VND

Mô tả

daugianhanh.com – Đấu giá nhanh là một tên miền hay cho việc xây dưng website chuyên về đấu giá,cung cấp các sản phẩm,dịch vụ,thông tin đấu giá cần thiết qua mạng..

Đấu giá là một quá trình mua và bán bằng cách đưa ra món hàng cần đấu giá, … Hình thức này đặc biệt hiệu quả khi cần đấu giá nhanh món hàng nào đó,một cuộc đấu giá là phương pháp xác định giá trị của món hàng chưa biết giá hoặc giá trị thường thay đổi. Trong một số trường hợp, có thể tồn tại một mức giá tối thiểu hay còn gọi là giá sàn; nếu sự ra giá không đạt đến được giá sàn, món hàng sẽ không được bán (nhưng người đưa món hàng ra đấu giá vẫn phải trả phí cho nơi người phụ trách việc bán đấu giá)…Website daugianhanh.com sẽ là nơi tập trung mua bán ,đấu giá sôi động nhất nếu công ty bạn chịu khó đầu tư và phát triển nó tốt hơn.

Với domain daugianhanh.com công ty bạn sẽ kinh doanh hiệu quả và thành công hơn,tập trung được nhiều khách hàng hơn.

Thông tin domain:

  •     Tuổi domain:15/11/2007 .
  •     Thuế: Mức giá chưa bao gồm VAT 10%.
  •     Thời gian chuyển giao: Nhanh nhất 10 giây, chậm nhất 6 ngày.