DaychuyenSanxuat.com

DaychuyenSanxuat.com

55.000.000 VND

Mô tả

daychuyensanxuat.com – Dây chuyền sản xuất là một tên miền hay dành cho những công ty ,doanh nghiệp xây dựng website thông tin về dây chuyền sản xuất,mua bán dây chuyền sản xuất,dây chuyền công nghiệp ,dây chuyền sản xuất ô tô…

Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp là sự phối kết hợp chặt chẽ giữa sức lao động và tư liệu sản xuất cho phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ sản xuất, quy mô sản xuất và công nghệ sản xuất để xác định nhằm tạo ra của cải vật chất cho xã hội với hiệu quả cao trên cơ sở quán triệt ba vấn đề kinh tế cơ bản của kinh tế thị trường ,dây chuyền sản xuất công nghệ cao đóng vai trò quyết định cho sự thành công của doanh nghiệp.

Với tên miền daychuyensanxuat.com bạn sẽ dễ dàng xây dựng được website thông tin điện tử về dây chuyền sản xuất ,sản xuất công nghiệp,cung cấp các loại máy dây chuyền công nghiệp hiệu quả nhất,kinh doanh thành công ,thu về lợi nhuận cao nhất.

Thông tin domain :

  •     Tuổi domain: 05/12/2007.
  •     Thuế: Mức giá chưa bao gồm VAT 10%.
  •     Thời gian chuyển giao: Nhanh nhất 10 giây, chậm nhất 6 ngày.