DichvuSanpham.com

DichvuSanpham.com

18.000.000 VND

Mô tả

dichvusanpham.comDịch vụ sản phẩm là một trong những tên miền độc đáo phù hợp với các công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng sản phẩm, dịch vụ, thông tin sản phẩm , thông tin dịch vụ. Ngoài ra tên miền còn phù hợp với các website và diễn đàn tư vấn sản phẩm và dịch vụ.

Ngày nay, xã hội phát triển làm như cầu sử dụng các loại hình dịch vụ cũng như các sản phẩm đã gia tăng. Khách hàng ngày càng cần một trang website đăng các sản phẩm cũng như các dịch vụ cụ thể để có thể tìm hiểu và mua bán. Vì vậy việc sở hữu tên miền dichvusanpham.com là điều cần thiết cho các công ty và doanh nghiệp chuyên cung cấp các thông tin về sản phẩm, thông tin về dịch vụ.

Thông tin domain:

  • Tuổi domain: 09/12/2007
  • Thuế: Mức giá chưa bao gồm VAT 10%.
  • Thời gian chuyển giao: Nhanh nhất 10 giây, chậm nhất 6 ngày.