DoanhnhanViet.com.vn

DoanhnhanViet.com.vn

22.000.000 VND

Mô tả

+ Doanh nhân Việt – doanhnhanviet.com.vn
+ Ý nghĩa: Doanh nhân Việt.
+ Tình trạng: Đã được lập website cực mạnh, sở hữu nhiều từ khóa Hot, được Google index tốt.
+ Pagerank: 4/10
+ Ngành nghề: Phù hợp xây dựng kiến thức kinh doanh, gầy dựng doanh nghiệp, chia sẻ kiến thức, tư vấn làm giàu, bí quyết làm giàu, bí quyết kinh doanh, kỹ năng lãnh đạo…
+ Mức độ: Hot, phổ biến, nhu cầu khách hàng cao.