MuabanTenmiendep.com

MuabanTenmiendep.com

39.000.000 VND

Mô tả

Muabantenmiendep.com – Mua bán tên miền đẹp là một domain vô cùng hấp dẫn, chẳng có tên miền nào đủ khả năng vượt mặt và tạo dựng được niềm tin lớn trong lòng khách hàng hơn nó. Thích hợp cho các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh tên miền, bán tên miền đẹp.

Tên miền còn được xem là thương hiệu cho website. Tên miền là một dạng tài nguyên số quan trọng bậc nhất trên mạng Internet. Việc nhận thức đúng tầm quan trọng của tên miền sẽ cho phép khai thác tận gốc những giá trị cốt lõi mà tên miền đem lại trong việc phát triển thương hiệu trực tuyến. Trước bối cảnh hội nhập kinh tế đang diễn ra sâu rộng như hiện nay, đặc biệt là trong môi trường số hóa, việc phát triển thương hiệu là điều kiện trước hết của các doanh nghiệp Việt Nam. Để đạt điều đó, mỗi một tổ chức, doanh nghiệp phải duy trì và gìn giữ được tên miền của mình để gia tăng uy tín của thương hiệu.

Là doanh nghiệp kinh doanh nó, dĩ nhiên bạn ý thức rất rõ vai trò của một tên miền đẹp, muốn đưa kho tên miền của mình đến với tất cả các khách hàng, mang về cho mình nguồn thu nhập lớn cần gia tăng uy tín của mình, cần “vượt mặt” các đối thủ cùng lĩnh vực, xây dựng được niềm tin lớn trong lòng khách hàng đã, đang và sẽ có nhu cầu…Tất cả những điều ấy sẽ trở nên đơn giản, dễ dàng dưới sự trợ lực của muabantenmiendep.com.

Thông tin domain

  • Tuổi domain: 2009.
  • Thuế: Mức giá chưa bao gồm VAT 10%.
  • Thời gian chuyển giao: Nhanh nhất 10 giây, chậm nhất 6 ngày.