Ocung.com

Ocung.com

135.000.000 VND

Mô tả

Ocung.com – Ô cứng – Ở cùng là tên miền rất nhiều ý nghĩa. Tên miền chỉ có 5 ký tự này có thể đầu tư làm web kinh doanh chỗ ở kiểu Airbnb, chia sẻ chỗ ở. Tên miền này cũng có thể để bán ổ cứng (HDD, SSD) rất hay.

Thông tin domain

  • Tuổi domain: 2008.
  • Thuế: Mức giá chưa bao gồm VAT 10%.
  • Thời gian chuyển giao: Nhanh nhất 10 giây, chậm nhất 6 ngày.