QuangcaoThongminh.com

QuangcaoThongminh.com

39.000.000 VND

Mô tả

quangcaothongminh.com quảng cáo thông minh là tên miền hay thích hợp để xây dựng một website điện tử giới thiệu thông tin doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ quảng cáo thương hiệu, sản phẩm cho các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực khác, hoặc cũng có thể là một địa chỉ tư vấn cho khách hàng lựa chọn được hình thức quảng cáo thông minh, phù hợp với tiêu chí doanh nghiệp.

Quảng cáo có thể hiểu là sử dụng các công cụ, hình thức khác nhau để  giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của mình trên những nội dung tốt nhất, phổ biến nhất và được nhiều người biết đến. Ngành nghề quảng cáo luôn gắn liền với sự phát triển của các doanh nghiệp, là một thị trường giàu tiềm năng, có doanh thu cực tốt, hấp dẫn nhiều người nhảy vào kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo. Nắm bắt được thị trường và đặt chân vào kinh doanh hoạt động quảng cáo là một bước đi phù hợp với nhu cầu thị trường, nắm bắt được tương lai. Sử dụng domain quangcaothongminh.com để làm nền tảng, bước đà hoàn hảo trên con đường hướng tới thành công thể hiện được tầm nhìn và sự sáng suốt của người kinh doanh giỏi.

Thông tin domain :

  • Tuổi domain : 2010.
  • Thuế: Mức giá chưa bao gồm VAT 10%.
  • Thời gian chuyển giao: Nhanh nhất 10 giây, chậm nhất 6 ngày.