QuangcaoTimkiem.com

15.000.000 VND
Giảm 30% cho 3 domain mỗi ngày. Mã: 2020

Mô tả

quangcaotimkiem.com quảng cáo tìm kiếm hay còn là quảng cáo bằng từ khóa là tên miền hay dành cho những người kinh doanh trong lĩnh vực làm dịch vụ quảng cáo tìm kiếm sở hữu nhằm giới thiệu thương hiệu dịch vụ của mình đến với cộng đồng, là công cụ giúp họ mở rộng thị trường, tìm kiếm nguồn khách hàng mới bằng các dịch vụ internet.

Dịch vụ quảng cáo tìm kiếm giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu tại đúng thị trường vào đúng thời điểm họ có nhu cầu. Ưu điểm của quảng cáo tìm kiếm còn ở khả năng tùy biến dễ dàng và miễn phí nội dung quảng cáo. Hầu hết doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang chọn quảng cáo tìm kiếm như là kênh quảng cáo thứ cấp, nhằm xây dựng thương hiệu và sản phẩm một cách bền vững.

Quảng cáo tìm kiếm mặc dù mới xuất hiện tại Việt Nam còn nhiều sơ khai nhưng lại có tiềm năng cực lớn khi chiếm khoảng 20% doanh thu ngành. Nắm bắt và sở hữu domain quangcaotimkiem.com để bước vào thị trường kinh doanh lĩnh vực quảng cáo tìm kiếm là một hướng đi chính xác và đúng đắn, thể hiện tầm nhìn của một doanh nhân thông minh, một doanh nghiệp lớn.

Thông tin domain :

  • Tuổi domain : 2009
  • Thuế: Mức giá chưa bao gồm VAT 10%.
  • Thời gian chuyển giao: nhanh nhất 10 giây. Chậm nhất 1 ngày.Giảm 30% cho 3 domain mỗi ngày. Mã: 2020