SanThuonghieu.com

SanThuonghieu.com

18.000.000 VND

Mô tả

+ Sàn thương hiệu – santhuonghieu.com
+ Ý nghĩa: Sàn thương hiệu – sàn mua bán thương hiệu.
+ Tình trạng: Chưa được thiết kế Website.
+ Pagerank:
+ Ngành nghề: Rất rõ nghĩa, và dễ nhớ khi tên miền trùng khớp với từ khóa trên hệ thống tìm kiếm Google. Điều này rất thích hợp làm thương hiệu kinh doanh cho các công ty chuyên mua bán thương hiệu, săn thương hiệu, sàn thương hiệu, sàn giao dịch thương hiệu, trung gian mua bán thương hiệu, chuyển giao thương hiệu.
+ Nhu cầu: Rất cần một tên miền đẹp để quảng bá trong thị trường đang HOT.