ThegioiKythuat.com

ThegioiKythuat.com

65.000.000 VND

Mô tả

thegioikythuat.comThế giới kỹ thuật là một trong những tên miền hàng đầu sở hữu nhiều từ khóa cạnh tranh. Tên miền phù hợp với các trường đào tạo kỹ thuật, kỹ thuật, dạy kỹ thuật, kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật sửa máy

Việc đào tạo kỹ thuật đang là một trong những dịch vụ hàng đầu trong cuộc sống hiện nay giúp mang lại rất nhiều lợi ích dành cho người dân. Việc sở hữu những kỹ thuật như chăn nuôi, trồng trọt, sửa chữa, sử dụng máy móc sẽ giúp cho việc phát triển các lãnh vực ngành nghề đến một mức độ cao hơn. Chính vì vậy đây là một trong những lĩnh vực hàng đầu trong cuộc sống ngày nay cho nên mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Để có thể là một trong những trung tâm hàng đầu hướng dẫn kỹ năng cho người dân thì việc quảng bá về dịch vụ của doanh nghiệp là điều cần thiết. Tên miền đẹp thegioikynang.com là một trong những công cụ giúp thu hút khách hàng, thu lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp trong tương lai.

Thông tin domain:

  • Tuổi domain: 2008
  • Thuế: Mức giá chưa bao gồm VAT 10%.
  • Thời gian chuyển giao: Nhanh nhất 10 giây, chậm nhất 6 ngày.