TrungtamDaotao.com

TrungtamDaotao.com

48.000.000 VND

Mô tả

trungtamdaotao.comTrung tâm đào tạo là một tên miền hay và ý nghĩa,thích hợp cho các trung tâm giáo dục, các tổ chức xây dựng website online chuyên về lĩnh vực đào tạo nghề,dạy nghề online,đào tạo trực tuyến,đào tạo việc làm từ xa

Đào tạo con người là quá trình nâng cao năng lực của con người về mặt thể lực, trí lực, tâm lực đồng thời phân bổ, sử dụng và phát huy có hiệu quả nhất năng lực của nguồn nhân lực để phát triển doanh nghiệp, đất nước.Trong xã hội hiện nay, việc ” trồng người ” là mục tiêu cấp bách và then chốt, cần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài nhằm xây dựng đất nước.Nhu cầu tìm kiếm việc làm ổn định là rất lớn nhưng các doanh nghiệp luôn trong tình trạng thiếu nhân lực do chất lượng lao động không đủ đáp ứng.Nắm bắt nhu cầu đó mà nhiều trung tâm đào tạo nghề mọc ra như nấm và rất cạnh tranh.Trung tâm của bạn đáp ứng được mọi nhu cầu nhưng chưa thể khẳng định được thương hiệu cũng như uy tín đến mọi người dân thì việc sở hữu được tên miền trungtamdaotao.com sẽ giúp bạn giải quyết được những khó khăn đó.

Khi đã sở hữu domain trungtamdaotao.com bạn có thể xây dựng một website điện tử với hệ thống nội dung giáo dục phong phú bao gồm như thông tin giáo dục, thông tin tuyển sinh, du học, hướng nghiệp… cũng có thể đó là những lớp dạy học từ xa ,trung tâm đào tạo nghề, đào tạo từ xa,dạy học trực tuyến… cho tất cả mọi người,mọi đối tượng.

Thông tin domain :

  •  Tuổi domain: 2007 .
  •  Thuế: Mức giá chưa bao gồm VAT 10%.
  •  Thời gian chuyển giao: Nhanh nhất 10 giây, chậm nhất 6 ngày.