TuonglaiXanh.com

TuonglaiXanh.com

58.000.000 VND

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

tuonglaixanh.com tương lai xanh là một tên miền đẹp, có nhiều ý nghĩa trong công cuộc bảo vệ môi trường ngày nay.

tuonglaixanh.com thích hợp để xây dựng một website về đào tạo, xây dựng các kỹ năng cần có để hướng giới trẻ ý thức được bảo vệ môi trường, hướng tới tương lai có môi trường xanh, sạch sẽ hơn.

tuonglaixanh.com cũng thích hợp để là một website kinh doanh, một cổng thông tin điện tử, một cửa hàng trực tuyến về mua bán trao đổi các sản phẩm trí tuệ bảo vệ môi trường, các sản phẩm thông minh hướng về môi trường

tuonglaixanh.com cũng thích hợp để xây dựng một website, một trung tâm, tổ chức từ thiện tình nguyện xã hội phi lợi nhuận để từng ngày từng bước góp phần kêu gọi, khuyến khích mọi người chung tay bảo vệ môi trường.

Thông tin domain :

  • Tuổi domain : 2006.
  • Thuế: Mức giá chưa bao gồm VAT 10%.
  • Thời gian chuyển giao: Nhanh nhất 10 giây, chậm nhất 6 ngày.