TuyensinhDaotao.com

TuyensinhDaotao.com

29.000.000 VND

Mô tả

tuyensinhdaotao.comtuyển sinh đào tạo là tên miền thích hợp dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo hoặc dành cho các trung tâm giáo dục sở hữu. Tuyển sinh đào tạo không chỉ quá trình nâng cao năng lực của con người về mặt trí lực, tâm lực đồng thời phân bổ, sử dụng và phát huy có hiệu quả nhất năng lực của nguồn nhân lực để phát triển doanh nghiệp, đất nước mà còn là mong mỏi thiết tha của các bậc phụ huynh, của những người muốn được tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn.

tuyensinhdaotao.com thích hợp cho một website giáo dục, một cổng thông tin về các tin tức tuyển sinh, đào tạo như tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tuyển sinh cao học, đào tạo sau học…Domain tuyensinhdaotao.com ra đời từ 2007, trải qua 7 năm gắn bó và phát triển có thể xem là vô cùng thân thiện với hệ thống tìm kiếm đánh giá Google. Đây là tiền đề để webiste tuyensinhdaotao.com có thể dễ dàng phát triển và nổi bật lên trong lĩnh vực tuyển sinh giáo dục đào tạo này.

Thông tin domain :

  • Tuổi domain : 2007.
  • Thuế: Mức giá chưa bao gồm VAT 10%.
  • Thời gian chuyển giao: Nhanh nhất 10 giây, chậm nhất 6 ngày.