Sedo giao dịch 527 tên miền với giá 1,6 triệu USD

Sedo giao dịch 527 tên miền với giá 1,6 triệu USD

Trong tuần qua (từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 8), giao dịch diễn ra trên Sedo tổng cộng 1,6 triệu USD. Có tổng số 527 tên miền đã được bán thông qua sàn giao dịch tên miền Sedo. Trung bình giá mỗi tên miền được bán ra là 3.036 USD (tuần trước là 2.690 USD).

Sedo giao dịch 527 tên miền với giá 1,6 triệu USD

Sedo giao dịch 527 tên miền với giá 1,6 triệu USD

Hiện nay, Sedo là sàn mua bán tên miền lớn nhất thế giới với giao dịch lên đến hàng chục triệu USD mỗi tháng.

Nguồn: online domain. Biên dịch: Đinh Hiền (MuaBanTenMien.com)