học làm người

Sự đời: Bớt của khách tức là đang bớt của chính mình

Ông khách nọ đi mua keo dính chuột. Được người bạn tư vấn dùng keo hộp độ dính cao hơn. Ông khách chọn mua 2 hộp keo dính chuột dạng hộp ở một cửa hàng bán đồ sắt rất quen, đã từng mua hàng nhiều lần, nhiều hàng. Không như tưởng tượng trước đó về