tiền ảo

Tiền ảo Bitcoin tăng giá gấp hơn hai triệu lần sau tám năm – Bài học là gì?

Tiền ảo Bitcoin tăng giá gấp hơn hai triệu lần sau tám năm. Đó là tính theo mốc giao dịch đầu tiên của Bitcoin vào ngày 5/10/2009. Một Bitcoin được định giá tương đương 0,00076 USD, tức 1 USD = 1.309,03 bitcoin. Ngày 9/5/2017, 1 bitcoin có giá trị tương đương 1.760,4 USD, tức là