Chinhxac.com

39.000.000 VND
Giảm 30% cho 3 domain mỗi ngày. Mã: 2020

Mô tả

Chinhxac.com –  Chính xác là tên miền đẹp phù hợp những doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực đo lường hoặc dịch vụ đánh giá, định giá, kiểm toán, kế toán.

Thông tin về tên miền Chinhxac.com

  • Năm đăng ký: Đăng ký lần đầu năm 2006. Đăng ký lại năm 2017.
  • Độ đẹp: Rất đẹp.
  • Ý nghĩa: Chính xác.
  • Mức độ HOT: HOT.
  • Mức độ cạnh tranh: Cao.
  • Các đuôi (extension) khác: Các đuôi mở rộng liên quan: .vn, .com.vn, .net đã được mua.Giảm 30% cho 3 domain mỗi ngày. Mã: 2020