DothiXanh.com

DothiXanh.com

68.000.000 VND

Mô tả

dothixanh.comđô thị xanh là một tên miền hấp dẫn các chủ đầu tư, người kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản là một loại hình xây dựng phù hợp với môi trường.

Với dothixanh.com chủ sở hữu có thể phát huy và xây dựng một trang web, một cổng thông tin bất động sản hàng đầu về lĩnh vực mới – xây dựng đô thị xanh một xu thế mới đang được nghiên cứu và phát triển nhằm bảo vệ môi trường, bạn cũng có thể dựa vào website này quảng cáo hình ảnh thương hiệu của công ty lan rộng khắp mọi nơi, cũng có thể là nơi tập trung mua bán các dự án bất động sản, mua bán căn hộ chung cư xanh, thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp, những quy hoạch, dự án về một đô thị xanh, đô thị của môi trường.

dothixanh.com – một tên miền đi trước đón đầu sẽ hứa hẹn nhiều thành công cho người sở hữu.

Thông tin domain :

  • Tuổi domain: 2007.
  • Thuế: Mức giá chưa bao gồm VAT 10%.
  • Thời gian chuyển giao: Nhanh nhất 10 giây, chậm nhất 6 ngày.