KienXay.com

KienXay.com

32.000.000 VND

Mô tả

KienXay.com – Kiến Xây – Kiến trúc Xây dựng là tên miền đẹp, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm thương hiệu dành cho các doanh nghiệp ngành xây dựng, kiến trúc.

Thông tin về tên miền KienXay.com

  • Năm đăng ký: Đăng ký lần đầu năm 2006. Đăng ký lại năm 2011.
  • Độ đẹp: Rất đẹp.
  • Ý nghĩa: Kiến Xây, Kiến trúc xây dựng.
  • Mức độ HOT: HOT.
  • Mức độ cạnh tranh: Cao.
  • Các đuôi (extension) khác: Các đuôi .vn, .net đã được mua.