SieuthiMayHutbui.com

38.000.000 VND
Giảm 30% cho 3 domain mỗi ngày. Mã: 2020

Mô tả

SieuthiMayHutbui.comSiêu thị máy hút bụi là tên miền đẹp, rất giá trị cho khách hàng kinh doanh lĩnh vực máy hút bụi. Tên miền target sâu vào một phân khúc nhưng thị phần và lợi nhuận tốt.

Tên miền già, được đăng ký từ 2010.
Giảm 30% cho 3 domain mỗi ngày. Mã: 2020