ThueGiay.com

28.000.000 VND
Giảm 30% cho 3 domain mỗi ngày. Mã: 2020

Mô tả

+ Thuê giày – thuegiay.com
+ Ý nghĩa: Thuê giày.
+ Tình trạng: Chưa được thiết kế Website.
+ Pagerank:
+ Ngành nghề: Tên miền rất ngắn gọn với 8 ký tự giúp cho khách hàng có thể tiếp cận tốt thị trường kinh doanh cũng như dễ dàng tạo được môi trường kinh doanh thuận lợi hiện nay. Tên miền thích hợp với các công ty, cửa hàng chuyên cung cấp dịch vụ thuê giày, thuê giày đẹp, thuê giày đám cưới, thuê giày tây, dịch vụ thuê giày tại nhà, cho thuê giày giá rẻ, dịch vụ thuê giày, thuê giày cưới, thuê giày sự kiện.
+ Nhu cầu: Một thị trường mới, rất dễ sử dụng tên miền để quảng bá.
Giảm 30% cho 3 domain mỗi ngày. Mã: 2020