GiupviecSaigon.com

GiupviecSaigon.com

32.000.000 VND

Mô tả

GiupviecSaigon.comGiúp việc Sài Gòn là tên miền đẹp, rất focus thị trường tiềm năng là Giúp việc nhà – và địa phương sôi động nhất là Sài Gòn. Sở hữu tên miền đẹp thế này, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giúp việc hoàn toàn có khả năng chiếm lĩnh thị phần hấp dẫn này.

Thông tin về tên miền GiupviecSaigon.com

  • Năm đăng ký: Đăng ký lần đầu năm 2009. Đăng ký lại năm 2018.
  • Độ đẹp: Rất đẹp.
  • Ý nghĩa: Giúp việc Sài Gòn.
  • Mức độ HOT: Rất HOT.
  • Mức độ cạnh tranh: Rất Cao.
  • Các đuôi (extension) khác: Các đuôi mở rộng liên quan: .vn, .com.vn, .net đã được mua.