KimHuy.com

KimHuy.com

28.000.000 VND

Mô tả

+ Kim Huy – kimhuy.com
+ Ý nghĩa: Kim Huy.
+ Tình trạng: Chưa được thiết kế Website.
+ Pagerank:
+ Ngành nghề: Tên miền hai âm tiết, ý nghĩa thích hợp làm tên thương hiệu cho các công ty kinh doanh có tên trùng khớp giúp nâng cao sự uy tín, chuyên nghiệp của công ty như các thương hiệu lớn đang xây dựng như Apple, Samsung, Dell…
+ Nhu cầu: Nhu cầu lớn, thị trường phát triển cực mạnh.