Tuongtac.com

Tuongtac.com

69.000.000 VND

Mô tả

tuongtac.comtương tác là một tên miền hay là sự tác động qua lại giữa hai yếu tố. Tương tác chính là tương lai của mọi dịch vụ hay sản phẩm: web tương tác, máy tính tương tác, đồng hồ thông minh, màn hình tương tác, quảng cáo tương tác, truyền hình tương tác…Nó cho phép người dùng có thể tham gia, điều khiển các trương trình đang thực hiện.

Nắm được tuongtac.com chính là nắm được tương lai phía trước đi trước đón đầu thời đại. Domain tuongtac.com ra đời từ 2007 trải qua khoảng thời gian 7 năm gắn bó và phát triển có thể được xem là vô cùng thân thiện với Google, đây chính là yếu tố để làm cho website tuongtac.com trở nên dễ dàng có chỗ đứng vững chắc, không ngừng vươn xa, là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tương lai.

Thông tin domain :

  • Tuổi domain : 2007.
  • Thuế: Mức giá chưa bao gồm VAT 10%.
  • Thời gian chuyển giao: Nhanh nhất 10 giây, chậm nhất 6 ngày.