68 tên miền được đấu giá tại NewYork

Lễ khai mạc  sự kiện Đấu giá tên miền tại thành phố New York mới diễn ra. Cuộc đấu giá 26 trong số 68 tên miền với tổng giá trị 419.970 USD. Những tên miền không bán được trong cuộc đấu giá trực tiếp sẽ có mặt trên sàn bán đấu giá của website trong hai tuần với mức giá khởi điểm như ở dạng Mua ngay (buy now).

đấu giá 68 tên miền tại NewYork

đấu giá 68 tên miền tại NewYork

Top 5 bán đấu giá này là:
1. XZ.com: 138.000 USD
2. Animation.com: 112.125 USD
3. Hemisphere.com: 34.500 USD
4. AIE.com và BusinessPhone.com đồng giá: 23.000 USD
5. Numismatics.com: 17.250 USD
Qua đây có thể thấy: Những tên miền cực ngắn: 1-2-3 ký tự luôn được mua giá cao, rất cao. Một dạng khác là tên miền có nghĩatên miền từ khóa luôn được mua với giá cao.

Lưu ý: Tất cả các tên miền cùng chung một mức phí đấu thầu là 15%.

Biên dịch: Đinh Hiền – Nguồn: domainnamenews.com