Open.tv được bán giá 25.000 USD tại Sedo

Sàn giao dịch Sedo.com mới bán xong tên miền Open.tv với mức giá 25.000 USD. Người mua tên miền này là Paul Boyd, là phóng viên của Inside Edition. Hiện tên miền open.tv đã được trỏ đến InsideEdition.com.

tên miền open.tv

Người bán tên miền open.tv là Makis Mourelatos – nhà đầu tư tên miền .tv khá kinh nghiệm.

Tuy là tên miền .tv, nhưng Open.tv khá nổi tiếng trớớc đó. Tuy vậy, mức giá 25.000 USD này cũng tạm coi là thành công cho một tên miền có phần mở rộng không phải là .com hay .net.

Biên dịch: Minh Quân – MuaBanTenMien.com